Splyňovací kotol na drevo Ladan

Splyňovací kotol na drevo Ladan

 • vysoká účinnosť
 • spaľovanie kusového dreva, brikiet a dreveného odpadu
 • ohnisko dlhé 570mm
 • jednoduchá obsluha a čistenie
 • dlhá doba horenia ( 8 až 12 hodín )
 • výkonný ventilátor
 • automatické vypínanie ventilátora a čerpadla pri dohorení paliva
 • kvalitné žiarobetónové tvarovky
 • jednoduchá a kvalitná regulácia
 • ovládanie kotla cez izbový termostat
 • kvalitný kotlový plech hrúbky 6mm, alebo nerez hrúbky 6mm
 • ochrana kotla proti prehriatiu chladiacou sľučkou
 • výkony od 18 do 80kW
 • V spaľovacej komore 3x voda. Ohnisko, popolník, dno kotla
 • Žiarobetónové tvarovky odolné do teploty 1500°C
 • Kotol spĺňa kritéria najvyššej triedy podľa európskej normy EN303-5

 

Pozrite videá k tomuto produktu

Jedná sa o osvedčený typ splyňovacieho kotla na drevo s jednoduchým ovládaním. Kotly sú vyrábané z ocelového kotlového plechu o hrúbke 6mm vnútorná časť a 4mm vonkajšie časti. U nerezového kotla 6mm vnútorná časť a 4mm vonkajšie časti. Tvarovky v kotli sú vyrobené zo špeciálneho žiarobetónu, takže majú vysokú pevnosť, životnosť a tepelnú odolnosť. Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec s ocelových, alebo nerezových plechov. Tvorí ho násypka paliva, ktorá je v spodnej časti opatrená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym otvorom (tryskou) pre priechod spalín. Pod tryskou je dohorievací priestor s keramickými tvarovkami. V zadnej časti kotla je zvislá trubkovnica, ktorá v hornej časti prechádza do zberného kanálu, kde je zakurovacia klapka. Zadná čast zberného kanála je opatrená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín. Na prednej strane sa nachádza ventilátor s regulačnou klapkou prívodu vzduchu. Teleso kotla je z vonkajšej strany tepelne izolované minerálnou vlnou Isover v hrúbke 50mm vloženou pod plechové kryty vonkajšieho plášta kotla. Primárny a sekundárny vzduch je predhrievaný a v ideálnom pomere rozvádzaný do spaľovacieho priestoru a trysky. Obsah násypky postací na cca 8 až 12 hod. prevádzky pri strednom výkone. Pri útlmovom režime vydrží kotol prehorievať až 24 hod. Toto všetko zabezpečuje digitálna regulácia opatrená mikroprocesorom.