Horák na pelety Blaze Harmony

Horák na pelety Blaze Harmony

Aj do starších kotlov na drevo zakúpených u Nás je možné domontovať horák na pelety. Kotol sa tak stáva plne automatickým kotlom na pelety

Inovatívny horák na pelety

s rotačnou spaľovacou komorou

Patentované riešenie rotačného horáku so samočistiacou spaľovacou komorou s maximálnym dôrazom na detaily. Horáky BLAZE HARMONY sa vyznačujú najvyššou kvalitou spracovania s využitím inovatívneho čistiaceho mechanizmu, ktorý odlišuje tieto horáky od mnohých podobných produktov na trhu.

Toto riešenie neznamená pre užívateľov len pohodlie a komfort, vyplývajúce z úspory času, kedy sa nemusí venovať čistenie horáka, ale znamená tiež možnosť spaľovanie peliet horšej kvality a agro peliet a to bez prevádzkových problémov, ktoré inak pri tomto spaľovaní vznikajú. Horáky na pelety BLAZE HARMONY umožňujú optimalizovať procesy vykurovania a prispieť k ekonomickým a prevádzkovým výhodám. Najmä znížením nákladov na vykurovanie a údržbu.

Ponúkame širokú škálu výkonov horákov od 5 kW do 250 kW.

Model                                       Výkon

XS 16                                        4-16kW

XS 20                                        5-20kW

XS 26                                        6-26kW

XS 36                                        8-36kW

XS 50                                       10-50kW

XS 70                                       15-70kW

XS 100                                     20-100kW

XS 150                                     30-150kW    

XS 200                                     30-200kW  

XS 250                                     35-250kW